TJENESTER

Kalkulasjon

Vi beregner materialforbruk og kalkulerer alle byggekostnader til ditt prosjekt.

Vi utarbeider kalkyler med detaljerte beskrivelser av  bygningsdeler og materialforbruk.

Bilde av material stabel