Endinger i Plan og Bygningsloven. Pr 1. Juli 2015

Nå er det enklere å bygge Garasje, Bod og oppføre mindre tilbygg, på eksisterende bolig.

Kontakt oss for spørsmål. Vi gir enkle svar på de nye reglene.